Раздел I Общи положения

Следните общи условия уреждат взаимоотношенията между „Ангелов сервиз 7“ ЕООД и потребителите на онлайн магазин https://angelovservice.com/

 • С кликването на връзка, бутон или приложение, намиращи се в онлайн магазина, с изключение на връзката водеща към тези общи условия, потребителят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за потреба на платформата за търговия от разстояние, намираща се на уеб адрес  angelovservice.com
 • „Ангелов сервиз 7“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204546430.
 • Лицата, използващи онлайн магазина са лица, ползващи функционалностите на магазина и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите.
 • „Онлайн магазин“ означава виртуалният магазин намираш се на адрес https://angelovservice.com/  предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

Раздел II Общи условия за ползване на онлайн магазина https://angelovservice.com

Осъществявайки достъп, браузвайки и/или използвайки този онлайн магазин, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не използвайте този онлайн магазин.

 • Всички изображения, текстове, лога и др. са със запазени права и само за лична употреба. Текстове от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани само и единствено след писмено разрешение.
 • Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.
 • Информацията в този сайт може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. „Ангелов сервиз 7“ ЕООД може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и данните, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
 • Възможно е електронните изображения да са илюстративни или да са променени нюанси на цветовете, Ангелов сервиз 7“ ЕООД не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображенията. Потребителят използва тази информация на собствена отговорност.
 • „Ангелов сервиз 7“ ЕООД  не носи отговорност за никой друг уеб сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до уеб сайт извън този на „Ангелов сервиз 7“ ЕООД, дори ако той съдържа логото на „Ангелов сервиз 7“ ЕООД, трябва да се приеме, че сайтът е независим от сайта на „Ангелов сервиз 7“ ЕООД и че „Ангелов сервиз 7“ ЕООД няма контрол върху съдържанието на този уеб сайт. Връзка от друг сайт към сайта на „Ангелов сервиз 7“ ЕООД не означава, че „Ангелов сервиз 7“ ЕООД подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв уеб сайт.
 • Доколкото е позволено от приложимия закон, „Ангелов сервиз 7“ ЕООД при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или по следващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан уебсайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.
 • „Ангелов сервиз 7“ ЕООД  не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на. „Ангелов сервиз 7“ ЕООД  Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и други от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.
 • „Ангелов сервиз 7“ ЕООД  има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Раздел III Общи условия за покупко–продажба на стоки посредством сайта https://angelovservice.com

Цени и ценови условия

 • Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. „Ангелов сервиз 7“ ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време.
 • Представените в сайта цени включват всички данъци. За всеки отделен продукт е изрично посочено дали включва цената за доставка, монтаж, транспорт или други.
 • При промяна на цената потребителят е длъжен да плати цената, която е била актуална по време на сключване на договора.
 • При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват. Намалението важи до изчерпване на количествата от дадения продукт или до промяна на цената на офертата.

Поръчка и доставка на стоки

 • Поръчки могат да правят всички потребители на онлайн магазина. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на поръчаните продукти за потребителя.
 • Направените поръчки се потвърждават след обаждане от сътрудник на „Ангелов сервиз 7“ ЕООД. Всички поръчки, направени в събота или неделя, ще бъдат обработени в понеделник. Направените поръчки по време на официални празници и почивни дни ще се обработват през първия работен ден след почивните дни.
 • Всички продукти в сайта се доставят на територията на цялата страна. Срокът за доставка е от 2 до 5 работни дни, когато стоката е налична на склад.
 • Продуктите се изпращат след като сътрудник на „Ангелов сервиз 7“ ЕООД се свърже с клиента по телефона и получи потвърждение от него.

Всички продукти в онлайн магазина са с безплатна доставка за цялата страна.

Плащaне на поръчка

Клиентът може да заплати поръчката си в онлайн магазина чрез един от следните методи:

 • Наложен платеж
 • Банков превод
 • Банкова карта
 • Стоков кредит

Плащанията на поръчките в онлайн магазина се извършват само в български лева.

Договорът за продажба от разстояние между „Ангелов сервиз 7“ ЕООД и клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка.

Гаранционно обслужване

Всеки продукт в онлайн магазина разполага с търговска гаранция, която е обявена от производителя на съответния продукт. За всеки продаден продукт се издава гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за продукта и срокът на гаранцията. „Ангелов сервиз 7“ ЕООД запазва правото си да откаже гаранционно обслужване на стока при следните условия:

 • Гаранционната карта/фискалния бон за продукта са изгубени
 • Извършен е опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително и от самия клиент
 • Установени са повреди, причинени от неправилна експлоатация на уреда
 • Уредът е с нарушена физическа цялост
 • Повреда, настъпила в резултат на токови удари заради неизправна електрическа или В и К инсталация, както и при откъртване, падане на мазилка, боя или други

В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от „Ангелов сервиз 7“ ЕООД или от оторизираните сервизи на партньорите му. Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат към Ангелов сервиз чрез всяка една от посочените в сайта контактни форми, както и на място във всеки търговски обект на фирмата.

Ангелов сервиз 7“ ЕООД указва на своите потребители, че органи за алтернативно решаване на спорове са Комисия за защита на потребителите, както и онлайн платформата за решаване на спорове https://ec.europa.eu/.

Отказ от закупена стока

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в 14 – дневен срок от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са с запазена опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с предупреждаващата ги документация (фактура и гаранционна карта) и при условията по чл. 55 от Закона на защита на потребителите.

Задължения на потребителя

Потребителят е задължен предварително да информира Търговеца, че на основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, се отказва от договора.
До момента на обратното предаване на стоката от Потребителя към Търговеца.
Потребителят е длъжен да съхранява стоката във вида, в който е получена, както и от счупване и/или повреждане по време на срока по ал.1, чл. 55 от ЗЗП.
В случай на щети в този срок отговорността се носи изцяло от Потребителя и той загубва правото си по чл. 50, ал. 1 от ЗЗП.
Потребителят ПРИЕМА и се ЗАДЪЛЖАВА, да спазва Общите условия за ползване на електронен магазин https://angelovservice.com/ с всяко свое действие, направено в Сайта.

Задължения на търговеца

При връщането на продукт, чиято опаковка е повредена или непълна, от комплекта липсват аксесоари и/или съпътстващи продажбата документи, брошури, описания, гаранционна карта и т. н., по продукта има следи от износване, драскотини, охлузвания, намокряне с вода или други течности, Търговецът си запазва правото, да откаже връщането на стоката, съответно и на заплатената за нея сума.
При проява на фабричен дефект на стоката до 14 (четиринадесет) календарни дни от получаването й и при нарушен търговки вид на стоката и опаковката, Търговецът се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от Потребителя сума за стоката, по реда на нейното постъпване, съгласно ял. 52, ал. 2 от ЗЗП. Констатация на фабричен дефект се извършва от сътрудник на Търговеца на място, в търговския обект, посочен за контакти в Сайта и/или в оторизиран сервиз на съответната марка за България, в рамките на първите 14 (четиринадесет) календарни дни от закупуването на стоката.
След този срок и/или при нарушаване на търговския вид или опаковката, продуктът няма да бъде подменен и сумата да бъде възстановена и в сила влизат гаранционните условия на съответната марка. Всички транспортни и други разходи по получаване и връщане на стоката до търговския обект са за сметка на Потребителя.
Търговецът си запазва правото да откаже приемането на ползвана стока по свое усмотрение независимо от датата на нейното закупуване.

Възстановяване на заплатената сума

Възстановяването на заплатената сума се извършва по реда на нейното постъпване, в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя, да се откаже от договора съгласно чл. 52, ал. 1 и след получаване върнатата стока, в търговския обект, на адреса посочен за контакти в сайта:

 • При плащане с наложен платеж сумата се възстановява на Потребителя с наложен платеж след преглед и одобрение на стоката от Търговеца. Всички такси и разходи по доставката на стоката до търговския обект са за сметка на Потребителя въз основа на чл. 55, ал. 2 от ЗЗП.
 • При плащане по банков път сумата се възстановява на Потребителя в банковата сметка, от която е получено плащането от Потребителя или на посочена от Потребителя такава в случай на липса, след преглед и одобрение на стоката от Търговеца. Всички такси и разходи по доставката на стоката до търговския обект са за сметка на Потребителя въз основа на чл. 55, ал. 2 от ЗЗП.

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
Тел.: 02 915 35 18
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,
Тел.: 02 980 25 24
Факс: 02 988 42 18
Гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията:

Адрес: България, гр. София 1000, бул. „Витоша“ №18,
Тел.: 02 935 61 13
Факс: 02 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg

Интернет платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК), съгласно Регулация № 524/2013 на ЕС https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage